TAURIA Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 01 september 2022

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid en de procedures van TAURIA inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw gegevens wanneer U de Dienst gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Inleiding

De bedrijfsdoelstelling van TAURIA is het leveren van uitstekende hulpmiddelen voor privé en veilige communicatie. Daarom zijn onze activiteiten standaard al beveiligd en beschermd.  Wij geloven dat uw informatie aan u en alleen aan u toebehoort.

TAURIA respecteert de privacy van iedereen die deze site bezoekt.  In tegenstelling tot andere sites zullen wij uw gegevens niet verkopen, uitlenen, openbaar maken of verstrekken aan derden. Alle informatie die ooit wordt verzameld, wordt alleen gebruikt om onze kennis van het gebruik van onze website te verbeteren. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij de aan ons verstrekte informatie verzamelen en gebruiken. Door deze Website te bezoeken aanvaardt u alle voorwaarden van dit Privacybeleid. Door uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, wordt u geacht toestemming te hebben gegeven voor uitsluitend intern gebruik.

Uw rechten op uw informatie

TAURIA vindt dat u toegang moet hebben tot uw persoonsgegevens en deze moet kunnen controleren. U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen, over te dragen aan een andere dienstverlener, te beperken of bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen u niet meer in rekening brengen of een ander niveau van dienstverlening bieden als u een van deze rechten uitoefent.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op een verzoek, kunt u contact met ons opnemen om het probleem op te lossen. U hebt ook het recht om te allen tijde contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming of privacy.

Gegevens residentie

Wij zijn een Nederlands-Canadees bedrijf, landen met de strikte data privacy wetgeving.  Wij laten gegevens binnen de Europese Unie op servers in Nederland staan.  Wij bewaren Canadese gegevens op servers in Canada. Om ons bedrijf te runnen, kunnen we minimale persoonlijke gegevens buiten uw staat (of provincie), of land sturen, inclusief naar de Verenigde Staten. Deze gegevens kunnen onderworpen zijn aan de wetten van de landen waar we ze naartoe sturen. Wanneer we informatie over de grens sturen, nemen we maatregelen om uw informatie te beschermen.

Als we deze persoonlijke informatie vervolgens buiten Canada versturen (bijvoorbeeld wanneer we deze informatie naar onze creditcardverwerkers sturen), wordt deze informatie beschermd door contractuele verbintenissen die vergelijkbaar zijn met die in de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten tussen EU- en niet-EU-landen. (Standaard contractuele bepalingen.)

Hoewel TAURIA te allen tijde slechts een minimale set van uw gegevens bewaart, kan het ten slotte voorkomen dat wij wettelijk verplicht zijn om persoonlijke gegevens vrij te geven (bijvoorbeeld op grond van een geldig gerechtelijk bevel).

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit privacybeleid:

Account betekent een unieke account gecreëerd voor U om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Business, voor de toepassing van de CCPA (California Consumer Privacy Act), verwijst naar het bedrijf als de rechtspersoon die de persoonsgegevens van consumenten verzamelt en het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van consumenten bepaalt, of namens welke dergelijke gegevens worden verzameld en die alleen, of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van consumenten bepaalt, en die zaken doet in de staat Californië.

Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar TAURIA Inc., 170Columbia St W - Unit 1 - Waterloo - ON - N2L 3L3 - Canada. In het kader van de GDPR is het Bedrijf de Gegevensverantwoordelijke.

Consument, voor de toepassing van de CCPA (California Consumer Privacy Act): een natuurlijke persoon die ingezetene van Californië is. Een ingezetene, zoals gedefinieerd in de wet, omvat (1) elke persoon die in de VS is voor een ander dan een tijdelijk of tijdelijk doel, en (2) elke persoon die in de VS woonachtig is en zich voor een tijdelijk of tijdelijk doel buiten de VS bevindt.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de gegevens van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.

Land verwijst naar: Nederland en Canada.

Gegevensbeheerder, voor de doeleinden van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwijst naar de Onderneming als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Apparaat, betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. In het kader van de GDPR wordt onder Persoonsgegevens verstaan alle informatie die op U betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.  Voor de toepassing van de CCPA wordt onder Persoonsgegevens verstaan alle informatie die U identificeert, ermee verband houdt, beschrijft of in verband kan worden gebracht, of die redelijkerwijs, direct of indirect, met U in verband kan worden gebracht.

Verkoop - Voor de toepassing van de CCPA (California Consumer Privacy Act) betekent dit het verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk, of via elektronische of andere middelen meedelen van persoonlijke informatie van een consument aan een ander bedrijf of een derde partij tegen geldelijke of andere waardevolle vergoeding.

Gevoelige persoonlijke informatie - Informatie die deze site NOOIT zal verzamelen, die onder meer betrekking heeft op gezondheid, seksuele geaardheid, politieke opvattingen of religieuze overtuiging.

Service verwijst naar de Website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Onderneming verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren hoe de Service wordt uitgegeven. In het kader van de GDPR worden Dienstverleners beschouwd als Gegevensverwerkers.

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar TAURIA, toegankelijk via https://www.TAURIA.com/

U betekent de persoon die de Dienst opent of gebruikt, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens welke deze persoon de Dienst opent of gebruikt, zoals van toepassing.OnderGDPR (Algemene verordening gegevensbescherming) kan naar U worden verwezen als de Betrokkene of als de Gebruiker, aangezien U de persoon bent die de Dienst gebruikt.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

TAURIA zal nooit gevoelige persoonsgegevens verzamelen. TAURIA verzamelt en beschermt slechts minimale gegevens voor een goede bedrijfsvoering, zoals het opnemen van contact met u.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die U bezoekt, het tijdstip en de datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen Wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op Onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte traceertechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

 • Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser opdracht geven om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kunt U mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze Dienst. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.

 • Flash Cookies. Bepaalde functies van onze Dienst kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) gebruiken om informatie over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Dienst te verzamelen en op te slaan. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browser instellingen als die gebruikt worden voor Browser Cookies. Voor meer informatie over hoe U Flash Cookies kunt verwijderen, lees "Waar kan ik de instellingen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten wijzigen?" beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

 • Web Beacons. Bepaalde secties van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) die het Bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen gebruikers te tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het controleren van de integriteit van het systeem en de server).

Cookies kunnen "Persistent" of "Session" zijn. Permanente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. U kunt meer informatie over cookies vinden in het artikel op de Terms Feed website.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: Sessiecookies
Beheerd door: Us
Doel: Deze cookies zijn essentieel om U de diensten te leveren die via de Website beschikbaar zijn en om U in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.

Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: Persistente cookies
Beheerd door:
Us
Doel:
Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionele cookies

Type: Persistente cookies
Beheerd door:
Us
Doel: Met deze cookies kunnen wij de keuzes onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om U een persoonlijkere ervaring te bieden en te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Traceer- en prestatiecookies

Type: Persistente cookies
Beheerd door:
Derden
Doel:
Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de Website en hoe gebruikers de Website gebruiken. De via deze Cookies verzamelde informatie kan u direct of indirect identificeren als een individuele bezoeker. Dit komt omdat de verzamelde informatie doorgaans gekoppeld is aan een pseudonieme identificatiecode die gekoppeld is aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Wij kunnen deze Cookies ook gebruiken om nieuwe pagina's, functies of nieuwe functionaliteiten van de Website te testen om te zien hoe onze gebruikers daarop reageren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons cookiebeleid of het gedeelte over cookies van ons privacybeleid bezoeken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De Vennootschap kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze dienst.

Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Dienst.

Om contact met U op te nemen: Om per e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie, contact met U op te nemen met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om Uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of alle van onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens in ons bezit over de gebruikers van onze Diensten deel uitmaken van de overgedragen activa.

Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Dienst, producten, diensten, marketing en Uw ervaring.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met Dienstverleners: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met dienstverleners om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren, voor de verwerking van betalingen, om contact met u op te nemen.

 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

 • Met filialen: Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij eisen dat deze filialen dit privacybeleid naleven. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.

 • Met zakelijke partners: Wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare ruimten met andere gebruikers interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk naar buiten worden verspreid.

 • Met Uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden openbaar maken met Uw toestemming.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Het Bedrijf zal Uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten Uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in Uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met die overdracht.

The Company zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Indien het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken in de goede overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting

 • De rechten of eigendom van de Vennootschap beschermen en verdedigen

 • Mogelijke wanpraktijken in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken

 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen

 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Dienstverleners die wij gebruiken kunnen toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens. Deze derden-leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over Uw activiteiten op Onze Dienst over in overeenstemming met hun Privacybeleid.

Analytics

Wij kunnen derden gebruiken om het gebruik van onze diensten te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google die het websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js,analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de webpagina Privacy & voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

E-mail Marketing

Wij kunnen Uw Persoonsgegevens gebruiken om U te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor U van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door het volgen van de afmeldlink of instructies in elke e-mail die wij sturen of door contact met ons op te nemen.

Wij kunnen gebruik maken van Email Marketing Service Providers voor het beheren en verzenden van emails naar U.

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Dienst. In dat geval kunnen wij gebruik maken van diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wier gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS die worden beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. De PCI-DSS vereisten helpen de veilige behandeling van betalingsinformatie te garanderen.

Stripe

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://stripe.com/us/privacy

GDPR Privacy

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder GDPR

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: U heeft Uw toestemming gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Uitvoering van een overeenkomst: Verstrekking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan.

 • Wettelijke verplichtingen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Vennootschap is onderworpen.

 • Vitale belangen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om Uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 • Openbare belangen: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Vennootschap is opgedragen.

 • Gerechtvaardigde belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die het Bedrijf nastreeft.

In elk geval zal de Vennootschap graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten.

Uw rechten volgens de GDPR

De Onderneming verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U heeft het recht onder dit Privacybeleid, en bij wet als U binnen de EU bent, om:

 • Verzoek om toegang tot Uw Persoonsgegevens. Het recht om de informatie die wij over U hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kunt U toegang krijgen tot Uw Persoonsgegevens, deze bijwerken of verzoeken deze te verwijderen, direct in de instellingen van Uw account. Als U deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om U te helpen. Zo kunt U ook een kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren.

 • Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren. U hebt het recht om onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben te laten corrigeren.

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang als rechtsgrondslag voor onze verwerking en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.

 • Verzoek om verwijdering van Uw Persoonsgegevens. U heeft het recht om ons te vragen Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is voor ons om deze te blijven verwerken.

 • Verzoek om overdracht van Uw Persoonsgegevens. Wij zullen U, of een door U gekozen derde partij, Uw Persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Let op: dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor U ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.

 • Uw toestemming intrekken. U heeft het recht Uw toestemming voor het gebruik van Uw Persoonsgegevens in te trekken. Indien U Uw toestemming intrekt, kunnen wij U mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Dienst.

Uitoefening van uw GDPR-gegevensbeschermingsrechten

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij U kunnen vragen Uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen wij ons best doen u zo snel mogelijk te antwoorden.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt U contact opnemen met Uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

CCPA Privacy

Deze privacyverklaring voor inwoners van Californië is een aanvulling op de informatie in ons privacybeleid en geldt uitsluitend voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die in de staat Californië wonen.

Categorieën van verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen informatie die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, verwijst naar, in verband kan worden gebracht met of redelijkerwijs direct of indirect kan worden gekoppeld aan een bepaalde Consument of Apparaat. Hieronder volgt een lijst met categorieën van persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen of in de afgelopen twaalf (12) maanden hebben verzameld van inwoners van Californië.

De categorieën en voorbeelden in de onderstaande lijst zijn die welke zijn gedefinieerd in de CCPA. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie van persoonlijke informatie in feite door ons zijn verzameld, maar weerspiegelt onze overtuiging te goeder trouw dat sommige van die informatie van de toepasselijke categorie kan worden en kan zijn verzameld. Bijvoorbeeld, bepaalde categorieën van persoonlijke informatie zouden alleen worden verzameld als U dergelijke persoonlijke informatie rechtstreeks aan ons verstrekt.

Categorie A: Identificatiemiddelen.

Voorbeelden: Een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere soortgelijke identificatiecodes.
Verzameld: Ja.

Categorie B: categorieën persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Californische wet inzake klantengegevens (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Voorbeelden: Een naam, handtekening, sofi-nummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, rijbewijs of staatsidentiteitskaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer, of andere financiële informatie, medische informatie of informatie over de ziektekostenverzekering. Sommige persoonsgegevens in deze categorie kunnen andere categorieën overlappen.
Verzameld: Ja.

Categorie C: Beschermde classificatiekenmerken krachtens de Californische of federale wetgeving.

Voorbeelden: Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, kleur, afkomst, nationale herkomst, burgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische toestand, fysieke of mentale handicap, geslacht (inclusief geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en gerelateerde medische aandoeningen), seksuele geaardheid, veteranen- of militaire status, genetische informatie (inclusief genetische informatie over families).
Verzameld: Nee.

Categorie D: Commerciële informatie.

Voorbeelden: Records en geschiedenis van gekochte of overwogen producten of diensten.
Verzameld: Ja.

Categorie E: Biometrische informatie.

Voorbeelden: Genetische, fysiologische, gedrags- en biologische kenmerken of activiteitspatronen die worden gebruikt om een sjabloon of een andere identificatiecode of identificerende informatie te extraheren, zoals vingerafdrukken, gezichts- en stemafdrukken, iris- of netvliesscans, toetsaanslagen, looppatronen of andere fysieke patronen, en slaap-, gezondheids- of bewegingsgegevens.
Verzameld: Nee.

Categorie F: internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten.

Voorbeelden: Interactie met onze dienst of advertentie.
Verzameld: Ja.

Categorie G: Geolokalisatiegegevens.

Voorbeelden: Geschatte fysieke locatie.
Verzameld: Nee.

Categorie H: Sensorische gegevens.

Voorbeelden: Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie.
Verzameld: Nee.

Categorie I: Beroeps- of arbeidsgerelateerde informatie.

Voorbeelden: Huidige of vroegere werkgeschiedenis of prestatie-evaluaties.
Verzameld: Nee.

Categorie J: Niet-openbare onderwijsinformatie (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

Voorbeelden: Onderwijsgegevens die rechtstreeks betrekking hebben op een student en die worden bijgehouden door een onderwijsinstelling of een partij die namens de instelling optreedt, zoals cijfers, cijferlijsten, klassenlijsten, roosters van studenten, identificatiecodes van studenten, financiële informatie over studenten of disciplinaire gegevens over studenten.
Verzameld: Nee.

Categorie K: Conclusies uit andere persoonlijke informatie.

Voorbeelden: Profiel dat iemands voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, predisposities, gedrag, houdingen, intelligentie, vaardigheden en bekwaamheden weergeeft.
Verzameld: Nee.

Onder CCPA omvat persoonlijke informatie niet:

a. Openbaar beschikbare informatie uit overheidsdocumenten

b. Niet-geïdentificeerde of geaggregeerde consumenteninformatie

c. Informatie die is uitgesloten van het toepassingsgebied van de CCPA, zoals:

 • Medische of gezondheidsinformatie die valt onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) of gegevens van klinische proeven.

 • Persoonsgegevens die onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten vallen, zoals de Fair Credit Reporting Act (FRCA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of de California Financial Information Privacy Act (FIPA), en de Driver's Privacy Protection Act van 1994.

Bronnen van persoonlijke informatie

Wij verkrijgen de bovengenoemde categorieën van persoonsgegevens uit de volgende categorieën van bronnen:

 • Rechtstreeks van U. Bijvoorbeeld, uit de formulieren die U invult op onze dienst, voorkeuren die U kenbaar maakt of verstrekt via onze dienst, of uit Uw aankopen op onze dienst.

 • Indirect van U. Bijvoorbeeld door het observeren van uw activiteiten op onze dienst.

 • Automatisch van U. Bijvoorbeeld via cookies die wij of onze dienstverleners op uw apparaat plaatsen wanneer u door onze dienst navigeert.

 • Van dienstverleners. Bijvoorbeeld, derde-leveranciers om het gebruik van onze Dienst te controleren en te analyseren, derde-leveranciers voor betalingsverwerking, of andere derde-leveranciers die wij gebruiken om de Dienst aan U te leveren.

Gebruik van persoonsgegevens voor zakelijke of commerciële doeleinden

Wij kunnen persoonlijke informatie die wij verzamelen gebruiken of openbaar maken voor "zakelijke doeleinden" of "commerciële doeleinden" (zoals gedefinieerd onder de CCPA), waaronder de volgende voorbeelden:

 • Om onze dienst te exploiteren en U onze dienst aan te bieden.

 • Om U ondersteuning te bieden en te reageren op Uw vragen, inclusief het onderzoeken en aanpakken van Uw zorgen en het bewaken en verbeteren van onze Dienst.

 • Om te voldoen aan de reden waarom U de informatie hebt verstrekt. Bijvoorbeeld, als U Uw contactinformatie deelt om een vraag te stellen over onze Dienst, zullen wij die persoonlijke informatie gebruiken om Uw vraag te beantwoorden. Als u uw persoonlijke informatie verstrekt om een product of dienst te kopen, zullen wij die informatie gebruiken om uw betaling te verwerken en de levering te vergemakkelijken.

 • Om te reageren op verzoeken om wetshandhaving en zoals vereist door de toepasselijke wet, gerechtelijk bevel of overheidsvoorschriften.

 • Zoals beschreven aan U bij het verzamelen van Uw persoonlijke informatie of zoals anders uiteengezet in de CCPA.

 • Voor interne administratieve en controledoeleinden.

 • Om veiligheidsincidenten op te sporen en bescherming te bieden tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, inclusief, indien nodig, het vervolgen van degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten.

De hierboven gegeven voorbeelden zijn illustratief en niet bedoeld om volledig te zijn. Voor meer details over hoe wij deze informatie gebruiken, verwijzen wij naar het gedeelte "Gebruik van uw persoonsgegevens".

Indien Wij besluiten aanvullende categorieën van persoonsgegevens te verzamelen of de door ons verzamelde persoonsgegevens te gebruiken voor wezenlijk verschillende, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden, zullen Wij dit Privacybeleid bijwerken.

Openbaarmaking van persoonsgegevens voor zakelijke of commerciële doeleinden

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken en hebben dat in de afgelopen twaalf (12) maanden gedaan voor zakelijke of commerciële doeleinden:

 • Categorie A: Identificatiemiddelen

 • Categorie B: Persoonsgegevenscategorieën vermeld in de Californische wet betreffende klantengegevens (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

 • Categorie D: Commerciële informatie

 • Categorie F: Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten

De hierboven vermelde categorieën zijn die welke in de CCPA zijn gedefinieerd. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie van persoonsgegevens in feite openbaar zijn gemaakt, maar weerspiegelt onze overtuiging te goeder trouw dat sommige van die gegevens van de toepasselijke categorie openbaar kunnen worden gemaakt en mogelijk zijn gemaakt.

Wanneer wij persoonlijke informatie bekendmaken voor zakelijke of commerciële doeleinden, sluiten wij een contract waarin het doel wordt beschreven en waarin de ontvanger wordt verplicht de persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van het contract.

Verkoop van persoonlijke informatie

Zoals gedefinieerd in de CCPA, betekenen "verkopen" en "verkoop" het verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of via elektronische of andere middelen communiceren van persoonlijke informatie van een consument door het bedrijf aan een derde partij tegen een waardevolle vergoeding. Dit betekent dat Wij een soort voordeel kunnen hebben ontvangen in ruil voor het delen van persoonlijke informatie, maar niet noodzakelijkerwijs een geldelijk voordeel.

De hieronder vermelde categorieën zijn die welke in de CCPA zijn gedefinieerd. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie persoonsgegevens ook daadwerkelijk zijn verkocht, maar weerspiegelt onze overtuiging te goeder trouw dat sommige van die gegevens uit de toepasselijke categorie tegen een tegenwaarde kunnen worden en kunnen zijn gedeeld.

Wij kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens verkopen en hebben dat in de afgelopen twaalf (12) maanden gedaan:

 • Categorie A: Identificatiemiddelen

 • Categorie B: Persoonsgegevenscategorieën vermeld in de Californische wet betreffende klantengegevens (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

 • Categorie D: Commerciële informatie

 • Categorie F: Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten

Delen van persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens die in de bovenstaande categorieën zijn geïdentificeerd, delen met de volgende categorieën derden:

 • Dienstverleners

 • Betalingsverwerkers

 • Onze filialen

 • Onze zakenpartners

 • Externe verkopers aan wie u of uw vertegenwoordigers ons toestemming geven om uw persoonlijke gegevens bekend te maken in verband met producten of diensten die wij aan u leveren.

Verkoop van persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar via onze Dienst, hoewel bepaalde websites van derden waarnaar wij linken dit wel kunnen doen. Deze websites van derden hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid en wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan het internetgebruik van hun kinderen te controleren en hun kinderen te instrueren nooit informatie op andere websites te verstrekken zonder hun toestemming.

Wij verkopen geen persoonlijke informatie van consumenten waarvan wij weten dat zij jonger zijn dan 16 jaar, tenzij wij de uitdrukkelijke toestemming (het "opt-in recht") krijgen van de consument die tussen 13 en 16 jaar oud is, of van de ouder of voogd van een consument die jonger is dan 13 jaar. Consumenten die toestemming geven voor de verkoop van persoonlijke informatie kunnen zich te allen tijde afmelden voor toekomstige verkopen. Om het recht op opt-out uit te oefenen, kunt u (of uw gemachtigde vertegenwoordiger) een verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen.

Als U reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 (of 16) jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op met voldoende details zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

Uw rechten onder de CCPA

De CCPA geeft inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. Als U inwoner bent van Californië, heeft U de volgende rechten:

 • Het recht op kennisgeving. U hebt het recht te worden meegedeeld welke categorieën van Persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden de Persoonsgegevens worden gebruikt.

 • Het recht om te verzoeken. Onder de CCPA heeft u het recht om te verzoeken dat wij u informatie verstrekken over onze verzameling, gebruik, verkoop, openbaarmaking voor zakelijke doeleinden en het delen van persoonlijke informatie. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij aan u bekendmaken:

a. De categorieën van persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld

b. De categorieën van bronnen voor de persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld

c. Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie

d. De categorieën van derden met wie wij die persoonsgegevens delen

e. De specifieke persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld

f. Als wij uw persoonlijke informatie hebben verkocht of uw persoonlijke informatie hebben vrijgegeven voor een zakelijk doel, zullen wij dit aan u bekendmaken:

i. De verkochte categorieën persoonsgegevens

ii. De bekendgemaakte categorieën persoonsgegevens

 • Het recht om nee te zeggen tegen de verkoop van Persoonsgegevens (opt-out). U heeft het recht om ons op te dragen Uw persoonlijke gegevens niet te verkopen. Om een opt-out verzoek in te dienen kunt U contact met ons opnemen.

 • Het recht om Persoonsgegevens te verwijderen. U heeft het recht om de verwijdering van Uw Persoonsgegevens aan te vragen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra Wij Uw verzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen Wij Uw persoonsgegevens uit onze administratie verwijderen (en Onze Dienstverleners opdragen deze te verwijderen), tenzij een uitzondering van toepassing is. Wij kunnen Uw verzoek tot verwijdering weigeren indien het bewaren van de informatie voor Ons of Onze Dienstverleners noodzakelijk is om:

 • De transactie te voltooien waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld, een goed of dienst te leveren waarom u hebt verzocht, handelingen te verrichten die redelijkerwijs worden verwacht in het kader van onze lopende zakelijke relatie met u, of anderszins ons contract met u uit te voeren.

 • Beveiligingsincidenten opsporen, bescherming bieden tegen kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of degenen die voor dergelijke activiteiten verantwoordelijk zijn, vervolgen.

 • Debuggen van producten om fouten op te sporen en te herstellen die de bestaande bedoelde functionaliteit aantasten.

 • De vrijheid van meningsuiting uitoefenen, het recht van een andere consument om zijn recht van vrije meningsuiting uit te oefenen waarborgen, of een ander bij wet voorzien recht uitoefenen.

 • Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).

 • Deelnemen aan openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het verwijderen van de informatie de voltooiing van het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert, indien u eerder geïnformeerde toestemming hebt verleend.

 • Uitsluitend intern gebruik mogelijk maken dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van Uw relatie met ons.

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Andere interne en wettige toepassingen van die informatie te maken die verenigbaar zijn met de context waarin U ze hebt verstrekt.

 • Het recht om niet te worden gediscrimineerd. U hebt het recht niet te worden gediscrimineerd voor de uitoefening van uw consumentenrechten, onder meer door:

a. Het weigeren van goederen of diensten aan U

b. Verschillende prijzen of tarieven aanrekenen voor goederen of diensten, met inbegrip van het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van sancties.

c. Het leveren van een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aan U

d. suggereren dat U een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten zult ontvangen

Uw CCPA-gegevensbeschermingsrechten uitoefenen

Om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, en als u een inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: DPO@TAURIA.com

Per post: 170 Columbia St W - Unit 1 - Waterloo - ON - N2L 3L3 - Canada.

Alleen U, of een bij de California Secretary of State geregistreerde persoon die U machtigt om namens U te handelen, kan een verifieerbaar verzoek indienen met betrekking tot Uw persoonlijke gegevens.

Uw verzoek aan Ons moet:

 • Geef voldoende informatie die ons in staat stelt om redelijkerwijs na te gaan of u de persoon bent over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger.

 • Beschrijf Uw verzoek met voldoende details zodat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden

Wij kunnen niet op uw verzoek ingaan of u de vereiste informatie verstrekken als wij dat niet kunnen:

 • Uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek te doen verifiëren

 • En bevestigen dat de persoonlijke informatie betrekking heeft op U

Wij zullen de vereiste informatie kosteloos verstrekken binnen 45 dagen na ontvangst van uw verifieerbare verzoek. De termijn voor het verstrekken van de vereiste informatie kan eenmaal met 45 dagen worden verlengd indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en met voorafgaande kennisgeving.

Alle openbaarmakingen die wij doen hebben alleen betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbare verzoek.

Voor verzoeken om gegevensportabiliteit zullen wij een formaat kiezen om Uw persoonlijke informatie te verstrekken dat gemakkelijk bruikbaar is en dat U in staat moet stellen de informatie ongehinderd van de ene naar de andere entiteit over te dragen.

Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen

U hebt het recht om af te zien van de verkoop van Uw persoonlijke informatie. Zodra wij een controleerbaar consumentenverzoek van U ontvangen en bevestigen, zullen wij stoppen met de verkoop van Uw persoonlijke informatie. Om uw recht op opt-out uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

De dienstverleners waarmee wij samenwerken (bijvoorbeeld onze analyse- of reclamepartners) kunnen technologie gebruiken op de Dienst die persoonlijke informatie verkoopt zoals gedefinieerd door de CCPA-wetgeving. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor op interesses gebaseerde advertentiedoeleinden en deze potentiële verkoop zoals gedefinieerd onder de CCPA-wetgeving, kunt u dit doen door de onderstaande instructies te volgen.

Merk op dat elke afmelding specifiek is voor de browser die U gebruikt. Mogelijk moet u zich afmelden voor elke browser die u gebruikt.

Website

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties die door onze dienstverleners worden aangeboden door onze instructies op de Dienst te volgen:

De opt-out zal een cookie op Uw computer plaatsen die uniek is voor de browser die U gebruikt om U af te melden. Als U van browser verandert of de door Uw browser opgeslagen cookies verwijdert, moet U zich opnieuw afmelden.

Mobiele apparaten

Uw mobiele apparaat kan U de mogelijkheid bieden om af te zien van het gebruik van informatie over de apps die U gebruikt om U advertenties aan te bieden die op Uw interesses zijn afgestemd:

 • "Opt out op interesses gebaseerde advertenties" of "Opt out van Persoonlijke Advertenties" op Android-toestellen.

 • "Beperk het volgen van advertenties" op iOS-apparaten

U kunt het verzamelen van locatiegegevens van Uw mobiele apparaat ook stopzetten door de voorkeuren op Uw mobiele apparaat te wijzigen.

Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet tot personen onder de 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar.  Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op.  Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand onder de 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen wij de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij raden U ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: DPO@TAURIA.com

Per post: 170 Columbia St W - Unit 1 -Waterloo - ON - N2L 3L3 - Canada

Introduction

TAURIA’s business objective is to provide outstanding tools for private and secure communications. Therefore, our operations already secure and protects user’s information by default. We believe the your information belongs to you and only you.TAURIA respects the privacy of everyone who visits this site. Unlike other sites we will not sell, lend, disclose, or give out your information to any third party. Any information ever collected will only be used to improve our knowledge of the use of our Website. Please read our Privacy Policy carefully in order to understand how we collect and use information provided to us. By accessing this Website you accept all the terms and conditions of this Privacy Policy. By submitting your personal information to us, you will be deemed to have given your permission for internal use only.

Your Rights Over Your Information

TAURIA believes that you must be able to access and control your personal information. You have the right to request access to, correct, amend, delete, port to another service provider, restrict, or object to certain uses of your personal information. We will not charge you more or provide you with a different level of service if you exercise any of these rights.If you are not happy with our response to a request, you can contact us to resolve the issue. You also have the right to contact your local data protection or privacy authority at any time.

Data Residency

We are a Dutch-Canadian company, countries with the strict data privacy laws. We will leave information within the European Union on Servers in the Netherlands. We keep Canadian data on servers in Canada. To operate our business, we may send minimal personal information outside of your state (or province), or country, including to the United States. This data may be subject to the laws of the countries where we send it. When we send information across borders, we take steps to protect your information.If we then send this personal information outside of Canada (for example, when we send this information to our Credit Card Processors), this information is protected by contractual commitments that are comparable to those provided in European Commission’s Standard contractual clauses for data transfers between EU and non-EU countries (Standard Contractual Clauses.)Finally, while TAURIA only keeps a minimal set of your information at any time, there might be times that we will be legally required to disclose personal information (such as under a valid court order).

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.

Business, for the purpose of the CCPA (California Consumer Privacy Act), refers to the Company as the legal entity that collects Consumers' personal information and determines the purposes and means of the processing of Consumers' personal information, or on behalf of which such information is collected and that alone, or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of consumers' personal information, that does business in the State of California.

Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to TAURIA Inc., 170 Columbia St W - Unit 1 - Waterloo - ON - N2L 3L3 - Canada. For the purpose of the GDPR, the Company is the Data Controller.

Consumer, for the purpose of the CCPA (California Consumer Privacy Act), means a natural person who is a California resident. A resident, as defined in the law, includes (1) every individual who is in the USA for other than a temporary or transitory purpose, and (2) every individual who is domiciled in the USA who is outside the USA for a temporary or transitory purpose.

Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.Country refers to: The Netherlands and Canada.

Data Controller, for the purposes of the GDPR (General Data Protection Regulation), refers to the Company as the legal person which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of Personal Data.

Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.

Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual. For the purposes of GDPR, Personal Data means any information relating to You such as a name, an identification number, location data, online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity. For the purposes of the CCPA, Personal Data means any information that identifies, relates to, describes or is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with You.

Sale, For the purpose of the CCPA (California Consumer Privacy Act), means selling, renting, releasing, disclosing, disseminating, making available, transferring, or otherwise communicating orally, in writing, or by electronic or other means, a Consumer's personal information to another business or a third party for monetary or other valuable consideration.

Sensitive Personal Information - Information that this site will NEVER collect, which are related to health, sexual orientation, political views, or religious belief, among others.

Service refers to the Website.

Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used. For the purpose of the GDPR, Service Providers are considered Data Processors.

Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

Website refers to TAURIA, accessible from https://www.TAURIA.com/

You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable. Under GDPR (General Data Protection Regulation), You can be referred to as the Data Subject or as the User as you are the individual using the Service.

Collecting and Using Your Personal Data

TAURIA will never collect any Sensitive Personal Data. TAURIA will only collect and protect minimal data for proper business operation, such as contacting You.Types

Types of Data Collected

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

Email Address
First name and Last name
Phone number
Usage Data

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

Usage Data
Usage Data is collected automatically when using the Service.
Usage Data may include information such as Your Device's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.
When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.
We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.
Tracking Technologies and Cookies
We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service. The technologies We use may include:
Cookies or Browser Cookies.
A cookie is a small file placed on Your Device. You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service. Unless you have adjusted Your browser setting so that it will refuse Cookies, our Service may use Cookies.
Flash Cookies. Certain features of our Service may use local stored objects (or Flash Cookies) to collect and store information about Your preferences or Your activity on our Service. Flash Cookies are not managed by the same browser settings as those used for Browser Cookies. For more information on how You can delete Flash Cookies, please read "Where can I change the settings for disabling, or deleting local shared objects?" available at helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
Web Beacons. Certain sections of our Service and our emails may contain small electronic files known as web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server integrity).Cookies can be "Persistent" or "Session" Cookies. Persistent Cookies remain on Your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close Your web browser. You can learn more about cookies on TermsFeed website article.We use both Session and Persistent Cookies for the purposes set out below:
Necessary / Essential CookiesType: Session Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.Cookies Policy / Notice Acceptance CookiesType: Persistent Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.Functionality CookiesType: Persistent Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.Tracking and Performance CookiesType: Persistent Cookies
Administered by: Third-Parties
Purpose: These Cookies are used to track information about traffic to the Website and how users use the Website. The information gathered via these Cookies may directly or indirectly identify you as an individual visitor. This is because the information collected is typically linked to a pseudonymous identifier associated with the device you use to access the Website. We may also use these Cookies to test new pages, features or new functionality of the Website to see how our users react to them.For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy.Use of Your Personal DataThe Company may use Personal Data for the following purposes:To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
To manage Your account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application's push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.
We may share Your personal information in the following situations:
With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, for payment processing, to contact You.
For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside.
With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.
Retention of Your Personal Data
The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.
Transfer of Your Personal Data
Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.
Disclosure of Your Personal Data
Business Transactions
If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.
Law enforcement
Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).
Other legal requirementsThe Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to: Comply with a legal obligation Protect and defend the rights or property of the Company Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service Protect the personal safety of Users of the Service or the public Protect against legal liability
Security of Your Personal Data
The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.
Detailed Information on the Processing of Your Personal Data
The Service Providers We use may have access to Your Personal Data. These third-party vendors collect, store, use, process and transfer information about Your activity on Our Service in accordance with their Privacy Policies.AnalyticsWe may use third-party Service providers to monitor and analyze the use of our Service.
Google Analytics
Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.
You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: https://policies.google.com/privacy
Email Marketing
We may use Your Personal Data to contact You with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to You. You may opt-out of receiving any, or all, of these communications from Us by following the unsubscribe link or instructions provided in any email We send or by contacting Us.We may use Email Marketing Service Providers to manage and send emails to You.
Payments
We may provide paid products and/or services within the Service. In that case, we may use third-party services for payment processing (e.g. payment processors).We will not store or collect Your payment card details. That information is provided directly to Our third-party payment processors whose use of Your personal information is governed by their Privacy Policy. These payment processors adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, Mastercard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of payment information.
Stripe
Their Privacy Policy can be viewed at https://stripe.com/us/privacy
GDPR Privacy
Legal Basis for Processing Personal Data under GDPR
We may process Personal Data under the following conditions:For the purposes of this Privacy Policy:
Consent: You have given Your consent for processing Personal Data for one or more specific purposes.
Performance of a contract: Provision of Personal Data is necessary for the performance of an agreement with You and/or for any pre-contractual obligations thereof.
Legal obligations Processing Personal Data is necessary for compliance with a legal obligation to which the Company is subject. Vital interests: Processing Personal Data is necessary in order to protect Your vital interests or of another natural person.
Public interests: Processing Personal Data is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Company.
Legitimate interests: Processing Personal Data is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Company.In any case, the Company will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.
Your Rights under the GDPR
The Company undertakes to respect the confidentiality of Your Personal Data and to guarantee You can exercise Your rights. You have the right under this Privacy Policy, and by law if You are within the EU, to:
Request access to Your Personal Data. The right to access, update or delete the information We have on You. Whenever made possible, you can access, update or request deletion of Your Personal Data directly within Your account settings section. If you are unable to perform these actions yourself, please contact Us to assist You. This also enables You to receive a copy of the Personal Data We hold about You.
Request correction of the Personal Data that We hold about You.
You have the right to have any incomplete or inaccurate information We hold about You corrected.
Object to processing of Your Personal Data.
This right exists where We are relying on a legitimate interest as the legal basis for Our processing and there is something about Your particular situation, which makes You want to object to our processing of Your Personal Data on this ground. You also have the right to object where We are processing Your Personal Data for direct marketing purposes. Request erasure of Your Personal Data. You have the right to ask Us to delete or remove Personal Data when there is no good reason for Us to continue processing it. Request the transfer of Your Personal Data.
We will provide to You, or to a third-party You have chosen, Your Personal Data in a structured, commonly used, machine-readable format. Please note that this right only applies to automated information which You initially provided consent for Us to use or where We used the information to perform a contract with You.
Withdraw Your consent. You have the right to withdraw Your consent on using your Personal Data. If You withdraw Your consent, We may not be able to provide You with access to certain specific functionalities of the Service.
Exercising of Your GDPR Data Protection Rights
You may exercise Your rights of access, rectification, cancellation and opposition by contacting Us. Please note that we may ask You to verify Your identity before responding to such requests. If You make a request, We will try our best to respond to You as soon as possible.You have the right to complain to a Data Protection Authority about Our collection and use of Your Personal Data. For more information, if You are in the European Economic Area (EEA), please contact Your local data protection authority in the EEA.CCPA PrivacyThis privacy notice section for California residents supplements the information contained in Our Privacy Policy and it applies solely to all visitors, users, and others who reside in the State of California.
Categories of Personal Information Collected
We collect information that identifies, relates to, describes, references, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular Consumer or Device. The following is a list of categories of personal information which we may collect or may have been collected from California residents within the last twelve (12) months.Please note that the categories and examples provided in the list below are those defined in the CCPA. This does not mean that all examples of that category of personal information were in fact collected by Us, but reflects our good faith belief to the best of our knowledge that some of that information from the applicable category may be and may have been collected. For example, certain categories of personal information would only be collected if You provided such personal information directly to Us.
Category A: Identifiers.
Examples: A real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, Internet Protocol address, email address, account name, driver's license number, passport number, or other similar identifiers.
Collected: Yes.
Category B: Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).
Examples: A name, signature, Social Security number, physical characteristics or description, address, telephone number, passport number, driver's license or state identification card number, insurance policy number, education, employment, employment history, bank account number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information, or health insurance information. Some personal information included in this category may overlap with other categories.
Collected: Yes.
Category C: Protected classification characteristics under California or federal law.
Examples: Age (40 years or older), race, color, ancestry, national origin, citizenship, religion or creed, marital status, medical condition, physical or mental disability, sex (including gender, gender identity, gender expression, pregnancy or childbirth and related medical conditions), sexual orientation, veteran or military status, genetic information (including familial genetic information). Collected: No.Category D: Commercial information.Examples: Records and history of products or services purchased or considered.
Collected: Yes.
Category E: Biometric information.Examples: Genetic, physiological, behavioral, and biological characteristics, or activity patterns used to extract a template or other identifier or identifying information, such as, fingerprints, faceprints, and voiceprints, iris or retina scans, keystroke, gait, or other physical patterns, and sleep, health, or exercise data.
Collected: No.
Category F: Internet or other similar network activity.Examples: Interaction with our Service or advertisement.
Collected: Yes.
Category G: Geolocation data.Examples: Approximate physical location.
Collected: No.
Category H: Sensory data.Examples: Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information.
Collected: No.
Category I: Professional or employment-related information.Examples: Current or past job history or performance evaluations.
Collected: No.
Category J: Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).Examples: Education records directly related to a student maintained by an educational institution or party acting on its behalf, such as grades, transcripts, class lists, student schedules, student identification codes, student financial information, or student disciplinary records.
Collected: No.
Category K: Inferences drawn from other personal information.Examples: Profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.
Collected: No.
Under CCPA, personal information does not include:
a. Publicly available information from government records
b. Deidentified or aggregated consumer information
c. Information excluded from the CCPA's scope, such as:
Directly from you.
For example, from the forms You complete on our Service, preferences You express or provide through our Service, or from Your purchases on our Service.
Indirectly from you. For example, from observing Your activity on our Service.
Automatically from You. For example, through cookies We or our Service Providers set on Your Device as You navigate through our Service.
From Service Providers. For example, third-party vendors to monitor and analyze the use of our Service, third-party vendors for payment processing, or other third-party vendors that We use to provide the Service to You.
Use of Personal Information for Business Purposes or Commercial Purposes
We may use or disclose personal information We collect for "business purposes" or "commercial purposes" (as defined under the CCPA), which may include the following examples: To operate our Service and provide You with our Service. To provide You with support and to respond to Your inquiries, including to investigate and address Your concerns and monitor and improve our Service. To fulfill or meet the reason You provided the information. For example, if You share Your contact information to ask a question about our Service, We will use that personal information to respond to Your inquiry. If You provide Your personal information to purchase a product or service, We will use that information to process Your payment and facilitate delivery. To respond to law enforcement requests and as required by applicable law, court order, or governmental regulations. As described to You when collecting Your personal information or as otherwise set forth in the CCPA. For internal administrative and auditing purposes. To detect security incidents and protect against malicious, deceptive, fraudulent or illegal activity, including, when necessary, to prosecute those responsible for such activities.Please note that the examples provided above are illustrative and not intended to be exhaustive. For more details on how we use this information, please refer to the "Use of Your Personal Data" section.If We decide to collect additional categories of personal information or use the personal information We collected for materially different, unrelated, or incompatible purposes We will update this Privacy Policy.
Disclosure of Personal Information for Business Purposes or Commercial Purposes
We may use or disclose and may have used or disclosed in the last twelve (12) months the following categories of personal information for business or commercial purposes: Category A: Identifiers Category B: Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) Category D: Commercial information Category F: Internet or other similar network activityPlease note that the categories listed above are those defined in the CCPA. This does not mean that all examples of that category of personal information were in fact disclosed, but reflects our good faith belief to the best of our knowledge that some of that information from the applicable category may be and may have been disclosed.When We disclose personal information for a business purpose or a commercial purpose, We enter a contract that describes the purpose and requires the recipient to both keep that personal information confidential and not use it for any purpose except performing the contract.Sale of Personal Information
As defined in the CCPA, "sell" and "sale" mean selling, renting, releasing, disclosing, disseminating, making available, transferring, or otherwise communicating orally, in writing, or by electronic or other means, a consumer's personal information by the business to a third party for valuable consideration. This means that We may have received some kind of benefit in return for sharing personal information, but not necessarily a monetary benefit.Please note that the categories listed below are those defined in the CCPA. This does not mean that all examples of that category of personal information were in fact sold, but reflects our good faith belief to the best of our knowledge that some of that information from the applicable category may be and may have been shared for value in return.We may sell and may have sold in the last twelve (12) months the following categories of personal information: Category A: Identifiers Category B: Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) Category D: Commercial information Category F: Internet or other similar network activity
Share of Personal Information
We may share Your personal information identified in the above categories with the following categories of third parties: Service Providers Payment processors Our affiliates Our business partners Third party vendors to whom You or Your agents authorize Us to disclose Your personal information in connection with products or services We provide to You
Sale of Personal Information of Minors Under 16 Years of Age
We do not knowingly collect personal information from minors under the age of 16 through our Service, although certain third party websites that we link to may do so. These third-party websites have their own terms of use and privacy policies and we encourage parents and legal guardians to monitor their children's Internet usage and instruct their children to never provide information on other websites without their permission.We do not sell the personal information of Consumers We actually know are less than 16 years of age, unless We receive affirmative authorization (the "right to opt-in") from either the Consumer who is between 13 and 16 years of age, or the parent or guardian of a Consumer less than 13 years of age. Consumers who opt-in to the sale of personal information may opt-out of future sales at any time. To exercise the right to opt-out, You (or Your authorized representative) may submit a request to Us by contacting Us.If You have reason to believe that a child under the age of 13 (or 16) has provided Us with personal information, please contact Us with sufficient detail to enable Us to delete that information.
Your Rights under the CCPA
The CCPA provides California residents with specific rights regarding their personal information. If You are a resident of California, You have the following rights:
The right to notice.
You have the right to be notified which categories of Personal Data are being collected and the purposes for which the Personal Data is being used.
The right to request.
Under CCPA, You have the right to request that We disclose information to You about Our collection, use, sale, disclosure for business purposes and share of personal information. Once We receive and confirm Your request, We will disclose to You:
a. The categories of personal information We collected about You
b. The categories of sources for the personal information We collected about You
c. Our business or commercial purpose for collecting or selling that personal information
d. The categories of third parties with whom We share that personal information
e. The specific pieces of personal information We collected about You
f. If we sold Your personal information or disclosed Your personal information for a business purpose, We will disclose to You:i. The categories of personal information categories sold
ii. The categories of personal information categories disclosed
The right to say no to the sale of Personal Data (opt-out).
You have the right to direct Us to not sell Your personal information. To submit an opt-out request please contact Us.
The right to delete Personal Data.

You have the right to request the deletion of Your Personal Data, subject to certain exceptions. Once We receive and confirm Your request, We will delete (and direct Our Service Providers to delete) Your personal information from our records, unless an exception applies. We may deny Your deletion request if retaining the information is necessary for Us or Our Service Providers to: Complete the transaction for which We collected the personal information, provide a good or service that You requested, take actions reasonably anticipated within the context of our ongoing business relationship with You, or otherwise perform our contract with You. Detect security incidents, protect against malicious, deceptive, fraudulent, or illegal activity, or prosecute those responsible for such activities. Debug products to identify and repair errors that impair existing intended functionality. Exercise free speech, ensure the right of another consumer to exercise their free speech rights, or exercise another right provided for by law. Comply with the California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.). Engage in public or peer-reviewed scientific, historical, or statistical research in the public interest that adheres to all other applicable ethics and privacy laws, when the information's deletion may likely render impossible or seriously impair the research's achievement, if You previously provided informed consent. Enable solely internal uses that are reasonably aligned with consumer expectations based on Your relationship with Us. Comply with a legal obligation. Make other internal and lawful uses of that information that are compatible with the context in which You provided it.
The right not to be discriminated against.

You have the right not to be discriminated against for exercising any of Your consumer's rights, including by:
a. Denying goods or services to You
b. Charging different prices or rates for goods or services, including the use of discounts or other benefits or imposing penalties
c. Providing a different level or quality of goods or services to You
d. Suggesting that You will receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services
Exercising Your CCPA Data Protection Rights
In order to exercise any of Your rights under the CCPA, and if You are a California resident, You can contact Us:
By email: DPO@TAURIA.com
By mail: 170 Columbia St W - Unit 1 - Waterloo - ON - N2L 3L3 - Canada
Only You, or a person registered with the California Secretary of State that You authorize to act on Your behalf, may make a verifiable request related to Your personal information.Your request to Us must: Provide sufficient information that allows Us to reasonably verify You are the person about whom We collected personal information or an authorized representative Describe Your request with sufficient detail that allows Us to properly understand, evaluate, and respond to itWe cannot respond to Your request or provide You with the required information if We cannot: Verify Your identity or authority to make the request And confirm that the personal information relates to YouWe will disclose and deliver the required information free of charge within 45 days of receiving Your verifiable request. The time period to provide the required information may be extended once by an additional 45 days when reasonably necessary and with prior notice.Any disclosures We provide will only cover the 12-month period preceding the verifiable request's receipt.For data portability requests, We will select a format to provide Your personal information that is readily usable and should allow You to transmit the information from one entity to another entity without hindrance.
Do Not Sell My Personal Information
You have the right to opt-out of the sale of Your personal information. Once We receive and confirm a verifiable consumer request from You, we will stop selling Your personal information. To exercise Your right to opt-out, please contact Us.The Service Providers we partner with (for example, our analytics or advertising partners) may use technology on the Service that sells personal information as defined by the CCPA law. If you wish to opt out of the use of Your personal information for interest-based advertising purposes and these potential sales as defined under CCPA law, you may do so by following the instructions below.Please note that any opt out is specific to the browser You use. You may need to opt out on every browser that You use.
Website
You can opt out of receiving ads that are personalized as served by our Service Providers by following our instructions presented on the Service: The NAI's opt-out platform: http://www.networkadvertising.org/choices/ The EDAA's opt-out platform: http://www.youronlinechoices.com/ The DAA's opt-out platform: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=ENThe opt out will place a cookie on Your computer that is unique to the browser You use to opt out. If you change browsers or delete the cookies saved by your browser, You will need to opt out again.Mobile DevicesYour mobile device may give You the ability to opt out of the use of information about the apps You use in order to serve You ads that are targeted to Your interests: "Opt out of Interest-Based Ads" or "Opt out of Ads Personalization" on Android devices "Limit Ad Tracking" on iOS devicesYou can also stop the collection of location information from Your mobile device by changing the preferences on Your mobile device.
Children's Privacy
Our Service does not address anyone under the age of 18. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 18 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent's consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites
Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party's site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy
We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the "Last updated" date at the top of this Privacy Policy.You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us
If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

By email: DPO@TAURIA.com
By mail: 170 Columbia St W - Unit 1 - Waterloo - ON - N2L 3L3 - Canada

Cookie-instellingen
Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en onze marketinginspanningen te ondersteunen. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.